Sanasto

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Ennakointi

Prosessi, jolla vakuutuksenottajamme voi Euler Hermesin antamien asiakkaiden maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen pohjalta valita asiakkaansa ja siten vähentää tappioitaan.​


Luottamuksellinen tieto

Euler Hermes konsernin yhtiöiden yksinoikeudella tuottama ja omistama tieto, joka toimii takuuna asiakaspalvelumme korkeasta laadusta.​

Luottovakuutus

Menetelmä, jonka avulla yritys saa turvan asiakkaidensa maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden varalta.​


Maksukyvyttömyys

Velallisen laillisesti tunnustettu kyvyttömyys vastata sitoumuksistaan ja maksaa velkojaan.​


Perityt saatavat

Perintä korvauksen maksamisen jälkeen, jolloin vakuutusyhtiö saa vakuutuksenottajan oikeudet vakuutettuihin ja korvattuihin saataviin​


Saatavien hallinta

Yrityksille tarjotut palvelut, joilla pyritään varmistamaan laskutuksen jälkeinen saatavien perintä velalliselta tarpeen mukaan jopa oikeudellisiin vaiheisiin asti.​


Takausvakuutus

Takausvakuutus turvaa vakuutuksenottajan erilaisten sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Takausvakuutus korvaa takausvakuutuksen määrään saakka vahingon, joka vakuutuksenottajan sopimuskumppanille aiheutuu sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä vakuutuksenottajan maksukyvyttömyystilanteessa. Takausvakuutusta käytetään monenlaisten sopimusvelvoitteiden vakuutena monilla eri liiketoimintasektoreilla.​​


Vahinko

Vahinko on tilanne, jossa riski toteutuu vakuutustapahtuman myötä. Tämä tilanne oikeuttaa vakuutuksenottajan vahingonkorvaukseen ja käynnistää prosessin korvauksen maksamiseksi.​

Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu (preemio) on vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle suorittama maksu vakuutusyhtiön tarjoamaa riskien turvaamista vastaan. Erotus tehdään vakuutusmaksutulon (written premium) ja vakuutusmaksutuoton (earned premium) välillä.​​

Vakuutusmeklari

Itsenäinen asiamies, joka yrityksen valtuuttaman edustaa asiakastaan vakuutuksiin liittyvissä asioissa.​

Vakuutussopimus

Euler Hermesin ja vakuutuksenottajan välinen luottovakuutussopimus.​