Usein kysyttyä

Mikä on luottovakuutus?

Luottovakuutus, jota kutsutaan myös myyntisaatavien vakuutukseksi, tarjoaa yrityksellesi suojan asiakkaasi maksukyvyttömyyden tai–haluttomuuden varalta. Tällöin on kyseessä kaupallinen riski. Vientiyritykset voivat myös suojautua poliittisilta riskeiltä, jotka toteutuessaan estävät velallista suorittamasta maksua. Poliittinen riski voi toteutua muun muassa sodan ja kapinan seurauksena tai ostajan kotimaan rajoittaessa valuutan siirtoa ulkomaille.​

Kuka käyttää luottovakuutusta?

Kaikki yritykset hyötyvät luottovakuutuksesta, jotka myyvät avoimella laskulla muille yrityksille. Euler Hermesin asiakkaat vaihtelevat kooltaan pienistä aina suuriin monikansallisiin yrityksiin. Yhtiöllämme on asiakkaanaan yrityksiä kaupan, teollisuuden ja palvelun aloilta.

Mitä luottoehtoja voidaan turvata?

​Luottovakuutus on tarkoitettu lyhyen aikavälin eli enintään vuoden mittaisiin saataviin.​

Onko vakuutettavan myynnin määrälle olemassa minimivaatimuksia?

Käytännön syistä tarvitaan yleensä lähes 1 000 000 euron vuosimyynti, jotta vakuutus on kustannustehokas.


Miksi minun tulisi harkita luottovakuutusta?

Keskimäärin 40 % yrityksen omaisuudesta on kiinni myyntisaatavissa. Joskus luku on suurempikin. Yrityksen on hyvin vaikeaa ennustaa, mille asiakkaalle tulee maksuongelmia. Lähes 50 prosenttia ongelmista tulee ostajilta, joiden kanssa on vakaat ja pitkäaikaiset kauppasuhteet.

Maksamatta jättämisen kustannukset yritykselle voivat olla huomattavat. Jos esimerkiksi yrityksen tuottomarginaali on 5 prosenttia ja yksi sen asiakkaista laiminlyö 100 000 euron velan maksun, yrityksen on hankittava 2 000 000 miljoonan euron lisämyynti voidakseen kompensoida menetetyn saatavan. Mikä vielä tärkeämpää; menetetty kassavirta voi olla alku vakavammille ongelmille. Erääntyneet saatavat heikentävät yritystäsi ja vähentävät sen käyttöpääoman määrää. Luottovakuutus auttaa yrityksesi myyntisaatavien hallinnassa ja maksaa korvauksen, jos velkaa ei makseta.


Mitkä ovat luottovakuutuksen edut?

  Etuja on monia, kuten:

  • Suoja merkittävämpiä luottotappioita vastaan
  • Kehittyneemmät luotonhallinnan prosessit
  • Mahdollisuus hyödyntää Euler Hermesin laajaa yritystietokantaa
  • Apu liiketoiminnan suunnitteluun ennalta arvaamattomien riskien varalta
  • Paremmat ehdot rahoittajiltasi
  • Myyntisaatavien todellinen arvo paranee
  • Parempi myynnin kohdentaminen Euler Hermesin tietojen pohjalta
  • Helpottaa uusien asiakkaiden hankintaa ja uusille markkinoille etabloitumista
  • Euler Hermesin maailmanlaajuiset perintäpalvelut käytössäsi

 


Lue lisää Euler Hermesin luottovakuutuksesta​


Voinko turvata vakuutuksella ainoastaan saatavat, joista olen erityisen huolissani?

Mikään luottovakuutus ei voi toimia pitkällä aikavälillä, jos vain kyseenalaiset ostajat turvataan. Kukaan ei kuitenkaan voi tarkasti ennustaa, milloin jokin yritys jättää maksamatta. Euler Hermesin vakuutus kattaakin usein koko luotollisen myynnin. Tämä tarjoaa asiakkaillemme parhaan arvon ja tukee pitkäaikaista liikesuhdetta.


Mikä on vakuutuksen kattavuus?

Vakuutuksen kattavuus on tyypillisesti 90%. Taso vaihtelee kuitenkin valitun vakuutussopimuksen, yrityksen luottotappiohistorian, vakuutun ostajaportfolion ja vakuutuksen hinnoittelun mukaan

Miten nopeasti korvaus maksetaan vahinkotilanteessa?

Korvaus maksetaan viimeistään 30 päivän kuluessa tarvittavien asiakirjojen saapumisesta, usein paljon nopeamminkin.

Onko palvelu saatavilla verkossa?

Kyllä. Voit muun muassa tehdä limiittihakemuksia, seurata voimassa olevien limiittien tilannetta ja tehdä perintätoimeksiantoja milloin vain haluat EOLIS​ –verkkopalvelumme avulla.