4 syytä, miksi luottovakuutus parantaa yrityksen tulosta

 

 

Myyntisaatavat voivat edustaa jopa kolmannesta yrityksen taseen loppusummasta. Myyntisaatavien tehokkaalla hallinnoinnilla on sen vuoksi erittäin tärkeä rooli:
 
1. Tarjota kattavaa turvaa asiakkaiden maksukyvyttömyyden varalta
2. Kehittää asiakassuhteita
3. Parantaa pankkisuhteita ja rahoituksen saatavuutta
4. Tukea myynnin kasvattamista

 
1. Luottovakuutus tarjoaa kattavaa turvaa asiakkaiden maksukyvyttömyyden varalta

 
Luottovakuutus vaikuttaa positiivisesti yrityksen taloudelliseen asemaan:
  • lyhentämällä saatavien kiertoaikaa ja parantamalla asiakkaiden maksukäyttäytymistä
  • helpottamalla liiketoiminnan suunnittelua minimoimalla tuntemattomia riskejä
  • vähentämällä epävarmoja saatavia ja tilauspetosten mahdollisuutta
  • auttamalla löytämään lisämyyntimahdollisuuksia
  • vähentämällä asiakaskyselyitä ja reklamaatioita
  • parantamalla myynnin kannattavuutta
  • alentamalla luotonhallinnan kustannuksia. 
Luotonhallinnan kustannukset alentuvat, koska luottovakuutetuilla yrityksillä on käytettävissään parempaa luottotietoa ja markkinatietämystä kuin muilla ja tämä puolestaan mahdollistaa paremmat päätökset sekä pienentää riskejä.
 
Miten se tapahtuu?
Luottovakuutettujen yritysten (eli vakuutuksenottajiemme) riskit on vakuutettu siten, että jokaiselle asiakkaalle eli ostajalle on vahvistettu luottoraja. Euler Hermesin vahvistama luottoraja on objektiivinen näkemys ostajan taloudellisesta tilasta. Se perustuu asiantuntemukseemme ja kokemukseemme, jota tukee Euler Hermesin kehittynyt underwriting -järjestelmä. Se mahdollistaa tuhansien luottorajapäätösten tekemisen joka päivä. Jokaista luottorajaa valvotaan ja tarkistetaan aina tarpeen mukaan (kaupankäynnin kasvaessa ja/tai ostajan taloudellinen tilan muuttuessa).
 

2. Luottovakuutus kehittää asiakassuhteita

Luottovakuutusta käyttävät yritykset hyötyvät siitä, että Euler Hermes seuraa jatkuvasti heidän asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa taloudellista tilannetta. Vakuutuksenottajat voivat hyödyntää tätä tietoa, nostaa luottorajoja ja kasvattaa myyntiä hyville asiakkaille, ja siten syventää asiakassuhteita.
 

3. Luottovakuutus parantaa pankkisuhteita ja rahoituksen saatavuutta

Luottovakuutus parantaa yleensä yritysten neuvotteluasemaa pankin kanssa rahoitusneuvotteluissa ja auttaa saamaan paremmat ehdot rahoitukselle, koska yritysten saatavat on vakuutettu. Tämä vuorostaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen kassavirtaan.
 
Luottovakuutus on edullisempi ja helpompi hallinnoida kuin remburssi ja antaa mahdollisuuden käydä kauppaa vapaammin ja joustavammin avoimella tililuotolla, maailmanlaajuisesti.
 
Se voi myös auttaa vakuutuksenottajaa neuvottelemaan korkeammista rahoituslimiiteistä ja paremmista ehdoista.
 

4. Luottovakuutus tukee myynnin kasvattamista

Luottovakuutus auttaa kehittämään tehokkaampia luotonhallinnan prosesseja, alentaa hallinnon kustannuksia ja parantaa erääntyneiden saatavien kotiuttamista. Sen avulla luottopäällikkö voi keskittyä muihin lisäarvoa tuottaviin tehtäviin, kuten esimerkiksi auttamaan myyntiosastoa löytämään uusia myyntimahdollisuuksia.

Käy katsomassa Euler Hermesin Taloudellisen tutkimuksen sivuilta, kuinka meidän näkemyksemme voivat auttaa tekemään oikeita päätöksiä uusille markkinoille laajentaessa.