Kuinka Euler Hermesin palvelut auttavat keskisuuria ja suuria yrityksiä menestymään?

 

 

Luottovakuutus auttaa kasvattamaan liiketoimintaa turvallisesti ja edullisesti, vähentäen taloudellisen menetyksen riskiä mikäli asiakasyritys ajautuu yllättäen maksukyvyttömäksi.

Luottovakuutuksen tehokas hallinnointi auttaa luotonhallinnan henkilöstöä kasvattamaan omaa tuottavuuttaan hyödyttämällä:
 • Kannattavuuden ylläpitoa
 • Ulkoisten kulujen kontrollointia
 • Hallintokulujen minimointia
 • Budjettiennusteiden tarkentamista
 • Parempaa käsitystä nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyvistä riskeistä
 • Hyviä lyhyen aikavälin rahoitusehtojen turvaamista.
Lisäksi yrityksen myynti saa mahdollisuuden:
 • keskittyä hyviä ja turvallisia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoaviin prospekteihin
 • keskittyä kannattavien ja kestävien asiakassuhteiden luomiseen
 • pysyä ajan tasalla asiakkaiden luottokelpoisuudesta kaiken aikaa.
   

Kuinka Euler Hermesin luottovakuutus toimii?

Euler Hermesin luottovakuutusratkaisuihin sisältyy:
 • Luottovakuutus – Joustava kansainvälinen luottovakuutuspalvelu suojaamaan ostajien maksukyvyttömyydeltä.
 • Kansainvälinen luottokelpoisuuden valvonta – ainutlaatuinen maailmanlaajuinen riskitietokanta auttamaan parhaiden päätösten tekemisessä kauppakumppaneiden suhteen.
 • Kokeneet risk underwriterit – luottoriskienhallinta henkilöstömme 98 toimipisteessä ympäri maailman auttavat meitä olemaan lähellä yritysten liikesuhteita ja ymmärtämään syvällisemmin liiketoimintoja.
 • Kansainvälinen perintä – Asiantuntijamme perintään erikoistuneissa tiimeissä auttavat erääntyneiden saatavien perinnässä maailmanlaajuisesti.
 • Taloudellinen tutkimustoiminta – Yhtiömme ekonomistit analysoivat jatkuvasti talouden trendejä ja suuntauksia, jotta voimme tukea sinua talouden kuvan selvittämisessä yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Verkkopalvelut – Ajansäästöä ja tehostettua luottoriskien hallinnointia EOLIS -palvelun avulla.
Vakuutusratkaisun hallinnointi on todella helppoa 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan EOLIS -verkkopalvelun avulla.
 
EOLISin lisäksi asiakkaamme voivat hyödyntää myös:
 • EH SmartLink -palvelua, joka helpottaa ja automatisoi luottoprosesseja integroimalla yritysten tietojärjestelmät Euler Hermesin järjestelmiin.
  
Lisätietoja erityisesti keskisuurille ja suurille yrityksille suunnitelluista maakohtaisista luottovakuutusratkaisuistamme alla olevan valikon avulla: 
 
Paikallinen ratkaisu:
​​
​​​​