Takausvakuutus

 

 

Liikekumppanisi voivat pyytää sinulta vakuuksia tai takauksia varmistukseen siitä, että suoritat sopimuksen mukaiset velvoitteesi. Euler Hermesin takausvakuutuksella voit täyttää nämä vaatimukset ja siten lisätä luottamusta kaupankäyntiin.

Takausvakuutus on yrityksenne puolesta sopimuskumppaninne hyväksi annettu vakuus sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Kolmas, sopimuksen ulkopuolinen, vakavarainen ja luotettava taho takaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen ja lisää siten luottamusta ja turvallisuutta teidän ja sopimuskumppaninne välisessä liikesuhteessa. 
 
 Takausvakuutus

 

TAKAUSVAKUUTUKSEN HYÖDYT?  

 
Kun teillä on myöntämämme takauslimiitti, voitte sitoutua sopimuksiin asiakkaidenne kanssa ilman, että sopimusvelvoitteiden takaukset kuluttavat rahoitukseen tarvitsemianne vakuuksia.
Kun voitte luottaa siihen, että teillä on riittävästi takauskapasiteettia käytössä sopimusten vakuudeksi, on liiketoimintanne kehittäminen ja kasvattaminen helpompaa.
Takauksemme on myös sopimuskumppanillenne edunsaajana turvallinen, varma ja helposti hallinnoitava vakuus.  
 
Tavallisimpia takauksia:
 
  • Tarjoustakaus: takaa tarjouksen tekijän luotettavuuden tarjousprosessissa
  • Ennakkomaksun takaus:
  • takaa tilaajan maksaman ennakkomaksun sovitulla tavalla
  • Toimitusten ja palveluiden takaukset:
  • takaavat sopimusvelvoitteiden täyttämisen
  • Takuuajan takaukset: varmistavat takuuaikaisten velvoitteiden täyttämisen
  • Tulli- ja viranomaistakaukset:
  • takaavat julkisteiden maksuvelvoitteiden asianmukaisen hoitamisen
 
Euler Hermes ei anna takauksia rahoituksen vakuudeksi.