Yhteiskuntavastuun periaate

 

 

EulerHermes - Missing Picture
Terveys ja hyvinvointi
Terveys ja hyvinvointi
Vakuutusala on suorassa yhteydessä jokapäiväisen yhteiskunnan rakenteisiin. Köyhyyden torjunta, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja terveyden edistäminen ovat keskeisiä yhteiskuntavastuun  toiminta-alueitamme. 
 
Euler Hermes kannustaa työntekijöitään ja liiketoimintayksiköitään keskittymään toimintoihin, jotka:
  1. Auttavat heikommassa asemassa olevia perheitä paikallistasolla, tai vastaavat hätätilanteisiin maailmanlaajuisten ohjelmien kautta.
  2. Tukevat terveydenhuollon hankkeita ja aloitteita
Financial-literacy
Talousosaaminen
Talousosaaminen
Alati muuttuvassa maailmantaloudessa vahva taloudellinen osaaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Meidän tietotaitomme auttaa asiakkaitamme päivittäin, ja voi olla avuksi myös laajemmin koko yhteiskunnalle. 
 
Euler Hermes kannustaa tietojen ja kokemusten jakamiseen ja vaihtamiseen työntekijöidemme ja yhteiskunnallisten vapaaehtoisohjelmien välillä. Näiden ohjelmien  pyrkimyksenä on:
  1. Opettaa nuorille liiketaloutta ja taloustiedettä käytännönläheisellä tavalla.
  2. Tutustuttaa valikoituja kansalaisjärjestöjä järjestelmällisiin OPEX (operational excellence) menetelmiin pohjautuviin toimintamalleihin, ja näin auttaa heitä työskentelemään tehokkaasti ja myös takaamaan pitkän tähtäimen tulevaisuuden toimintaansa.
Environmental-protection
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu
Konsernin ekologisen jalanjäljen vähentäminen on Euler Hermesin yhteiskuntavastuun periaatteen keskeinen osa-alue.
 
Euler Hermes on laatinut ja toteuttanut sisäiset ohjeistukset, ja tulee myös jatkossa omaksumaan käyttöönsä standardikäytäntöjä, jotka:
  1. Perustuvat vihreille arvoille ja energiakulutuksen ’parhaisiin käytäntöihin’ päivittäisessä toimistotyössä
  2. Edistävät työympäristön laadukkuutta –mm. ’High Quality Environmental’ standardeja noudattaen.
 
Equality-diversity
Yhdenvertaisuus ja 
monimuotoisuus
Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
Vastuullisena työnantajana Euler Hermes laajentaa jatkuvasti aloitteita, jotka koskevat:
 
 - Sukupuolten välistä tasa-arvoa
 
Naisjohtajien lukumäärä Euler Hermesissä on ollut viime vuodet kasvussa. Tavoittenamme on, että vähintään 30% johtotehtävistä täytetään naispuolisilla työntekijöillä vuoteen 2015 mennessä.
 
- Syrjinnän vastaisuus
 
Syrjinnän vastaisuus on kaikissa muodoissaan Euler Hermesin henkilöstöreskontran ja sisäisten käytäntöjen keskeinen prioriteetti. Henkilöstön rekrytointi ja edistäminen perustuu ainoastaan työntekijän pätevyyteen. 
 
Euler Hermesin tasa-arvon ja monimuotoisuuden periaatteet sitovat toimintaamme kaikissa liiketoimintamaissamme.