Ympäristötietoa

 

 

Euler Hermes on sitoutunut vähentämään toimintansa vaikutusta ympäristöön kestävän kehityksen käytännön kautta. Vastuullisuusprosessiemme ohjaamana hyödynnämme henkilö-, materiaali- ja luonnonvararesurssimme paremmin kaikkialla maailmassa.

Energiankulutus


Energiaa kuluttavat laitteet tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaavat nykyisiä turva-, kulutus-, ja käyttömukavuusstandardeja. Johtomme on hyväksynyt työympäristöä koskevan peruskirjan, jonka velvoittaa laitevalinnat HQE (High Quality Environmental) -laatustandardien mukaisiksi.
 
Vuonna 2012 maailmanlaajuinen pääkonttorimme ja Ranskan tytäryhtiö siirsivät toimitilansa Tour First -rakennukseen La Défenseen, Pariisiin yrityskeskittymään. First-rakennus on Ranskan suurin peruskorjattu toimistorakennus, joka on saanut HQE-sertifikaatin. Sen hiilipäästöt ja energian kulutus ovat 65 % pienemmät kuin perinteisissä toimistorakennuksissa.
  
 
 

kestävien ratkaisujen toimittajat


Konsernin sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin heijastuu myös kaikkien toimittajien valintaan. Suosimme toimittajia, jotka ovat sitoutuneita materiaalien talteenottoon ja kierrättämiseen niiden elinkaaren lopussa. Myös jätteiden lajittelu on systematisoitu useissa toimistoissamme.
 
 

Paperinkulutus

 

Paperin kulutus on perinteisesti ollut yksi konsernimme suurista huolenaiheista. Vuonna 2003 Euler Hermes kehitti Euler Hermes OnLine Information Service (Eolis) -palvelun, suojatun extranet-portaalin, jonka avulla asiakkaat ja liikekumppanit voivat hallita vakuutuskirjojaan verkossa. EOLIS on nyt käytettävissä 31 maassa ja 17 kielellä, ja 97 % luottorajapyynnöistä tehdään verkossa.
 
Yhtiömme on myös vahvistanut paperittomien asiakassuhteiden strategiaansa. Esimerkiksi vuonna 2012 Ranskan tytäryhtiö otti käyttöön asiakkaiden ja meklarien elektronisen talletuslokeron. Se on suojattu arkistointipalvelu, joka mahdollistaa kaikkien vakuutuskirjojen hallintaan liittyvien asiakirjojen - jotka aikaisemmin lähetettiin ja vastaanotettiin paperimuodossa - vastaanottamisen ja tallentamisen elektronisessa muodossa niiden menettämättä todistusarvoaan.
 
 
 

HIILINEUTRAALI KOTISIVU


Euler Hermes osallistuu maailmanlaajuisen hiilijalanjälkensä vähentämiseen. Euler Hermesin sivustot ovat marraskuusta 2010 lähtien olleet "hiilineutraaleiksi" sertifioituja. Euler Hermesin sivustojen palvelinten ja yhteyksien käyttämä energia kompensoidaan osuudella, joka maksetaan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen tarkoitettujen eurooppalaisten hankkeiden rahoittamiseksi. Aloite on tehty yhteistyössä tanskalaisen CO2 Neutral Website -yhdistyksen ja EU:n kanssa. 
 
Liikematkojen toteutuksessa Euler Hermes rohkaisee junamatkustamista lentämisen sijaan aina etäisyyden salliessa.  Myös yrityksen autoja päivitetään jatkuvasti, jotta voidaan hyödyntää autonvalmistajien käyttöön ottamat uusimmat saastumista estävät standardit.
 
 
co2 neutral website