Etiikka

 

 

Rehellisyys on olennainen osa toimintaa Euler Hermesissä. Pyrimme vastuullisuuteen kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla ja olemme luoneet eettisen säännöstön, jolla varmistamme, että jokainen työntekijämme toimii samojen korkeiden standardien mukaisesti.

syrjinnän vastainen normisto

 
Euler Hermes on tasa-arvoinen työnantaja. Euler Hermes ei suvaitse työpaikalla tapahtuvaa syrjintää, joka kohdistuu: rotuun, uskontoon, ihonväriin, ikään, sukupuoleen, kansalliseen alkuperään, syntyperään, seksuaaliseen suuntautumisen, perhesuhteisiin, invaliditeettiin tai vammaan, raskauteen tai poliittisiin mielipiteisiin.

häirinnän vastainen normisto


Euler Hermes on sitoutunut kaikkien ihmisten arvostavaan ja kunnioittavaan kohteluun työssään kaikkialla maailmassa.  Olemme määritelleet maailmanlaajuisen käytännön, jota sovelletaan koko Euler Hermes konsernin laajuisesti, ohjeistamaan​ kaikkia työntekijöitä, mikäli he kokevat minkäänlaistaan häirintää. ​