Oppiminen ja kehittyminen

​Yksilölliset oppimisohjelmat ja kehittymisssuunnitelmat ovat olennaisen tärkeitä työntekijöittemme täyden potentiaalin esiin tuomisessa.


yksilölliset arvioinnit

Henkilöstöjohtajat toteuttavat joka vuosi yhdessä Euler Hermesin esimiesten kanssa kattavan lahjakkuusarvioinnin voidakseen:

  • tunnistaa ja kehittää seuraajia organisaation moniin tehtäviin

  • tunnistaa ja arvioida yrityksen sisältä hyvin lupaavat työntekijät

  • laatia yksilöllisiä kehittymissuunnitelmia

Kukin työntekijä on vastuussa omasta kehittymissuunnitelmastaan, joka laaditaan huomioiden työntekijän kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja kehittämistä kaipaavat alueet yrityksen tarpeiden puitteissa. Kukin työntekijä myös saa tukea kehittymiseensä esimieheltään ja henkilöstötiimiltä.
Kehittämissuunnitelmat voidaan toteuttaa seuraavasti:

  • Työpaikalla: erityiset projektit, kansainväliset tehtävät, työvaihdot…

  • Henkilöstö: 360 asteen palaute, valmennus, mentorointi, vuorovaikutus aluejohdon tai konsernijohdon kanssa, roolipelit…

  • Tekninen koulutus: risk underwriting, markkinointi, myynti, rahoitus, IT...

  • Pehmeiden taitojen koulutus: kommunikointi, johtajuus, muutoksen hallinta, erilaisuus...

TYÖPAIKKAVAIHDOT


Järjestämme työpaikkavaihtoja sekä Euler Hermesin sisällä että laajemmin Allianz-konsernin sisällä.​ Työpaikkavaihdot voivat tapahtua toisiinsa liittyvien toimintojen välillä (esim. myynti Allianz-konsernin eri organisaatioissa) tai samojen toimintojen välillä eri maantieteellisillä alueilla. Käytännössä tämä merkitsee, että he osallistuvat kokouksiin ja noudattavat vakinaisen henkilön ohjelmaa niin paljon kuin mahdollista. Työntekijämme ovat kokeneet tämän henkilökohtaisesti rikastuttavana ja kehittävänä kokemuksena ja samalla myös loistavana tapana tutkia uusia mahdollisuuksia. Opimme toisiltamme hyvin konkreettisesti ja tulokset ovat käytännönläheisiä. Jopa konsernimme pääjohtaja vaihtoi työpaikkaa Allianz-konsernin toisen yrityksen pääjohtajan kanssa yhden viikon ajaksi.

Mentorointiohjelmat

Meillä on käytössä vuoden mittainen jäsennelty mentorointiohjelma, joka keskittyy tiettyyn aiheeseen tai teemaan joka vuosi. Mentoreina toimivat hallituksemme jäsenet, maajohtajamme ja muut ylemmät johtajamme. Mentoroitavat valitaan mentorointiteeman ja mentoroitavien omien urankehitystoiveiden perusteella. Esimerkkinä aiemmista ohjelmateemoista voidaan mainita strategian laatiminen yhdelle konsernimme yritykselle.

Euler Hermes A​cademy


Euler Hermes Academy tarjoaa muutosjohtamiseen, esimiestyöhön ja kulttuurien välisiin eroihin liittyviä koulutusohjelmia, jotka ovat saatavilla maailmanlaajuisesti.

  • ​Räätälöity ammattikoulutus risk underwritingin, vahinkojen, myynnin, asiakaspalvelun ja sopimushallinnan alueilla suuntautuu voimakkaasti asiantuntijoidemme osaamisen tehostamiseen ja kehittämiseen.

  • Johtajuuskoulutus käsittää mm. talenttien ja suoritusten hallintaa, ristiriitojen ratkaisemista, tiimien motivointia ja muodostamista sekä strategista ajattelua.

  • Muutosjohtamisen koulutusaiheet on suunniteltu tukemaan suuria muutoshankkeita ja auttamaan työntekijöitä itseään sopeutumaan nopeasti uuteen ympäristöön.

Ohjelmamme toimitetaan useiden kanavien kautta (paikan päällä tapahtuvana koulutuksena, verkko-opiskeluna ja monimuoto-opetuksena) ja useissa eri paikoissa.

OSANA Allianz perhettä


Euler Hermesissä työskentely merkitsee sitä, että kuulut myös Allianz-konserniin; yhteen maailman suurimmista rahoituspalvelujen tarjoajista, jonka 150 000 työntekijää palvelee 75 miljoonaa asiakasta 70 maassa ympäri maailmaa. Työntekijöillämme on mahdollisuus päästä mukaan Allianzin koulutus-, kehitys-, verkostoitumis-, ja liikkuvuusohjelmiin taitojensa ja osaamisalueittensa laajentamiseksi.
​​​​​​​​​